دوشنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۰ ×

آرشیو » شورای اسلامی شهر فرح آباد

حجت اله بخشیان فرح آبادی
10 ماه قبل

حجت اله بخشیان فرح آبادی

رئیس شورای اسلامی شهر فرح آباد عضو کمیسیون ماده پنج شهرداری عضو کمیسیون ماده هفتاد و هفت شهرداری

مجتبی بندری فرح آبادی
10 ماه قبل

مجتبی بندری فرح آبادی

نایب رئیس شورای اسلامی شهر فرح آباد عضو کمیسیون دوم ماده صد شهرداری

سید علی اصغر طالبی
10 ماه قبل

سید علی اصغر طالبی

دبیر و مالی شورای اسلامی شهر فرح آباد نماینده شورا در کمیسیون اول ماده صد شهرداری

عبدالله حمیدی فرح آبادی
10 ماه قبل

عبدالله حمیدی فرح آبادی

عضو شورای اسلامی شهر فرح آباد

خضراله معصومی فرح آبادی
10 ماه قبل

خضراله معصومی فرح آبادی

عضو شورای اسلامی شهر فرح آباد