یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت , ۱۴۰۰ ×

آرشیو » شهرداری

حسین حاجاتی
4 ماه قبل

حسین حاجاتی

ذیحساب

طه مرادی گردشی
4 ماه قبل

طه مرادی گردشی

معاون شهردار و مسئول خدمات شهری ، عمران و حمل و نقل

علی اصغر یوسفی فرح آبادی
4 ماه قبل

علی اصغر یوسفی فرح آبادی

کارشناس اداری و مالی

حسین غلامی فرح آبادی
4 ماه قبل

حسین غلامی فرح آبادی

مسئول اداری و مالی

مرتضی معصومی فرح آبادی
4 ماه قبل

مرتضی معصومی فرح آبادی

مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی

حسین مرادی فرح آبادی
4 ماه قبل
محسن حمیدی فرح آبادی
4 ماه قبل