21 مرداد 1399 ساعت 19:00

 

 

         محمّد حسین شکیبافر

         شهردار فرح آباد   

     کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

                    رزومه    

 

 

                     

حضور و بازدید مجدد حاج عباس رضایی فرماندار شهرستان ساری به اتفاق مهندس شکیبافر شهردار فرح آباد از مراحل واگذاری، راه اندازی و شکل گیری پلاژ شهرداری فرح آباد واقع در عدالت یک و پیگیری دقیق مسائل و مشکلات اداری و اجرایی و حمایت از مشارکت بخش خصوصی با محوریت جوانان منطقه و ارائه توصیه های مربوط به توسعه خدمات مورد مطالبه گردشگران و مسافران.

Back to Top

Template Design:Dima Group