21 مرداد 1399 ساعت 19:50

 

 

         محمّد حسین شکیبافر

         شهردار فرح آباد   

     کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

                    رزومه    

 

 

                     

دیدار محمد حسین شکیبافر شهردار فرح آباد، حجت اله بخشیان و عبدالله حمیدی اعضای شورای اسلامی شهر فرح آباد با عباسعلی رضایی فرماندار شهرستان ساری در خصوص برنامه های شهرداری فرح آباد و اجرای طرح سالمسازی دریا در ساحل عدالت یک

Back to Top

Template Design:Dima Group