21 مرداد 1399 ساعت 18:56

 

 

         محمّد حسین شکیبافر

         شهردار فرح آباد   

     کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

                    رزومه    

 

 

                     

حضور محمد حسین شکیبافر شهردار فرح آباد در هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر فرح آباد و ارائه توضیحات مبسوط در خصوص برنامه های شهرداری و پاسخگویی به سئوالات اعضای شورای اسلامی شهر فرح آباد در خصوص موارد مطروحه

Back to Top

Template Design:Dima Group