پنج شنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۰ ×

آرشیو » شورای اسلامی شهر فرح آباد

حجت اله بخشیان فرح آبادی
9 ماه قبل

حجت اله بخشیان فرح آبادی

رئیس شورای اسلامی شهر فرح آباد عضو کمیسیون ماده پنج شهرداری عضو کمیسیون ماده هفتاد و هفت شهرداری

مجتبی بندری فرح آبادی
9 ماه قبل

مجتبی بندری فرح آبادی

نایب رئیس شورای اسلامی شهر فرح آباد عضو کمیسیون دوم ماده صد شهرداری

سید علی اصغر طالبی
9 ماه قبل

سید علی اصغر طالبی

دبیر و مالی شورای اسلامی شهر فرح آباد نماینده شورا در کمیسیون اول ماده صد شهرداری

عبدالله حمیدی فرح آبادی
9 ماه قبل

عبدالله حمیدی فرح آبادی

عضو شورای اسلامی شهر فرح آباد

خضراله معصومی فرح آبادی
9 ماه قبل

خضراله معصومی فرح آبادی

عضو شورای اسلامی شهر فرح آباد