پنج شنبه, ۲۵ شهریور , ۱۴۰۰ 9 صفر 1443 Thursday, 16 September , 2021 ساعت ×

آرشیو » شورای اسلامی شهر فرح آباد

قاسم عباس زاده فرح آبادی
11 ماه قبل

قاسم عباس زاده فرح آبادی

رئیس شورای اسلامی شهر فرح آباد

سید علی اصغر طالبی
11 ماه قبل

سید علی اصغر طالبی

نایب رئیس شورای اسلامی شهر فرح آباد

11 ماه قبل

هادی حقیقت طلب

دبیر و مالی شورای اسلامی شهر فرح آباد

حجت اله بخشیان فرح آبادی
11 ماه قبل

حجت اله بخشیان فرح آبادی

عضو شورای اسلامی شهر فرح آباد عضو شورای شهرستان ساری

عبدالله حمیدی فرح آبادی
11 ماه قبل

عبدالله حمیدی فرح آبادی

عضو شورای اسلامی شهر فرح آباد